Aikido

 

Kampsport utan kamp

I aikido försöker man inte möta kraft med kraft som i många andra kampsporter. I aikido utnyttjar du istället motståndarens kraft, rörelse och fart mot honom eller henne. Därför spelar storlek och fysisk styrka liten roll och det fungerar lika bra både för kvinnor och män. Resultatet av träningen blir ett stärkt självförtroende, smidigare rörelser, ett effektivare självförsvar samt möjlighet att kunna lösa konflikter på ett fredligt och mer harmoniskt sätt.

 

Vi finns numera i Munktellarenan. Här kan du få mer information om kampsporter i Munktellarenan och hur du hittar till oss.

Läs mer

Vägen till harmoni med livskraften
 

Barn

Mindre barn är välkomna att träna hos oss från 8-9 årsåldern. Undantag kan göras i vissa fall om barnet är yngre men har kommit längre i sin motoriska utveckling.

I barngruppen tränar vi grunderna i Aikido. Att kunna rulla, falla, hålla balansen, gå och stå rätt samt vissa enklare aikidotekniker. Detta blandar vi med en hel del lekar som även de hjälper barnet utveckla sin motorik, balans, självkänsla och kamratskap.

Huvudsyftet med träningen är att barnet ska ha roligt och kunna känna att hon eller han utvecklas. I aikido tävlar man inte mot varandra, utan fokus ligger helt på sin egna utveckling.

Läs mer

Ungdomar

Till gruppen ungdomar räknas de som är ungefär mellan 12-16 år. Ungdomar tränar på samma pass som de yngre barnen, fast ofta i en egen grupp. De tränar dels samma grunder som de yngre och är med på en del lekar, men får även lära sig mer avancerade aikidotekniker.

På de pass som kallas "Avancerad" tränar ungdomarna mer avancerade tekniker och fall, samt ibland med trävapen. Bokken (Japanskt träsvärd) och jo (smal stav) är de främsta bland dessa.

Vapenpass kräver extra koncentration då meningen inte är att göra illa någon annan, eller sig själv, med vapnen utan att kunna utnyttja dem som träningsredskap och lära sig hantera dem på ett bra sätt.

Läs mer

Vuxna

Man är aldrig för gammal för att börja med aikido. I Japan tränar man aikido långt efter pensionsåldern, och många rörelser och tekniker är speciellt anpassade för att mjuka upp och hålla kroppen smidig. I vår klubb ligger åldrarna mellan 20-50 år bland de vuxna.

Aikido består av många delar, så många att det är svårt att beskriva alla. Främst så tränar vi diverse aikidotekniker, som ofta går ut på att hantera ett slag eller attack från en partner.

Vi lär oss också att ta oss ur och hantera fasthållningar av olika slag samt flermanna-attacker. Vi tränar också en del med trävapen, både vapen mot vapen samt vapen mot obeväpnad.

Läs mer